:
  - . 0888948323, -mail: tema@lvitanov.net
:
 ./, 02 489-60-32, 02 489-60-33
 e-mail: temasoft@abv.bg
 : . , " 1", .601, . , . 1, . 103
 GPS : 42.6855, 23.2639


-