НАЧАЛО  ПРОДУКТИ    УСЛУГИ        ЦЕНИ        ЗА НАС       СВАЛИ     КОНТАКТИ 

ПП "ГЛОБАЛ 2"
 - Специализиран за обслужване на бизнес процесите
  в търговията на едро и ПОС
 Функционалност:
 - Доставки, заявки/поръчки, продажби
  фактури, плащания, ревизия, амбалаж
  хранителни партиди и др.
 - Широк набор от библиотеки, документи
  справки, инструменти и настройки
 - Добавяне на собствени библиотеки и реквизити
 - Гъвкава и динамична ценова политика + промоции
 - Печат на матричен, лазерен и етикетен принтер
 - Импорт и експорт на данни
 - Връзка със счетоводни програми
 - Изготване на ДДС дневници
 - Работа в локална, мрежова и онлайн среда
 Свързаност:
 - Принтер
 - ПОС терминал
 - Фискално устройство
 - Баркод скенер
виж повече

МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ "ГЛОБАЛ 2 МОБИЛЕ"
  - Специализиран софтуер за мобилни устройства
  - Подпомага информационно търговското обслужване
  Функционалност:
 - Събиране на заявки/поръчки
 - Управление на стари и/или текущи вземания
 - Осъществяване на директни екс-ван продажби
 - Инвентаризация на складов обект
 - Работа с мобилни принтери
 - Работа с баркод скенер
виж повече

ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМА "ГЛОБАЛ 2 WEB"
  - Достъп чрез браузър
  - Персоналициран спрямо нуждите на клиента
  - Собствен интернет адрес домейн
  Функционалност:
 - Получаване на заявки/поръчки от бизнес партньори
 - Преглед на история от стари заявки/поръчки
виж повече