НАЧАЛО  ПРОДУКТИ    УСЛУГИ        ЦЕНИ        ЗА НАС       СВАЛИ     КОНТАКТИ 

ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ "ГЛОБАЛ 2"

Специализиран софтуер за управление на търговските процеси в бизнеса, ориентиран главно към търговията на едро и ПОС. Той обхваща процесите свързани с доставките, заявките/поръчките, продажбите, фактурите и плащанията в търговския обект. За целта в него са разработени богат набор от различни видове документи и библиотеки, като е предвидена възможност за добавянето на допълнителни потребителски библиотеки в зависимост от нуждите на ползвателя му. Имайки предвид сложността на съвременните бизнес процеси е разработен механизъм, позволяващ воденето на разнообразна допълнителна информация към всеки вид документ. С негова помощ документите могат лесно да се категоризират и това да се използва в справочната част на софтуера. Софтуерът разполага с мощни инструменти позволяващи лесната последваща обработка на въведените документи. "Глобал 2" разполага и с голям набор от бързи справки, които чрез вградения дизайнер във всяка една от тях дават възможност на потребителя лесно и бързо да извади желаната информацията в определен от него формат. Информацията може да бъде експортирана във външен файл по негов избор.

Настройки спрямо спецификата на ползвателя!!!

 библиотеки;
 входни екрани – реквизити;
 визуализация изходящи документи;
 визуализация справочна информация;
 визуализация ценови етикети;
 многофункционален операторски достъп;
 схеми за инициализация;
 схеми за автоматично попълване;
 стокова аналитичност;

един склад – няколко фактуриращи фирми;
отдалечени работни места в една база данни;
чакащи приключване документи;
оперативно складово стопанство:
 завеждане, изписване, наличност, ревизия, заявки;
 вътрешно фирмено движение на стоки;
 специализирано меню „ПОС“ с „тъч“ управление;
 авансови продажби;
 етапи при подготовката на продажбите;
 доставка дебитно&кредитно известие
 (количествено/стойностно);
 продажба дебитно&кредитно известие
 (количествено/стойностно);
 обороти, печалба, планиране стокови запаси;
 всеобхващаща ценова политика;
 до пет стокови коректива % в документ;
 корективи по параметри на изготвящия се документ
 многовариантност при продажба на промоционални стоки и
 пакети;
 лимити по клиенти:
  до сума;
  до брой неплатени документа;
  до срок (падеж);
 организация на разнос и отчетност:
  логистика заявка&изписване (транспортна услуга с налична
  стока);
  пътен лист: клиенти, стоки, амбалаж, вземания, плащания;
  контрол по обем;
  контрол по тегло;
 оборотен амбалаж;
 автоматично остойностяване на амбалажни вземания и
 задължения;
 хранителни партиди;
 неограничени нива при групиране на библиотеките;
 неограничени мерни единици към конкретна стока;
 вариантност при търсене конкретен елемент от библиотека;
 вариантност при търсене конкретен документ;
 издаване гаранционни карти;

регистрация доставни фактури и известия;
регистрация и издаване на продажни фактури и известия;
печат фискален бон, сторно по фискален бон, управление парична наличност на фискално устройство;
данъчни групи по ЗДДС;
отчет ДДС;
парични приходи, разходи, вземания, задължения;
мобилно приложение за събиране на заявки, плащания, екс-ван, ревизия, проследяване тютюневи изделия (безплатни доработки, online консултации);
сайт за приемане на заявки;
поръчков обмен на информация с доставчици, клиенти, счетоводен отдел, сайт, партниращи информационни системи;
специфични реквизити и документи за специални клиентим
ECOD;
изходяща информация в две мерни единици+килограми+хектолитри;
използва баркод четци (четене и печат на стандартни и теглови баркодове);
управлява матрични, лазерни, етикетни принтери;
управлява фискални устройства;