НАЧАЛО  ПРОДУКТИ    УСЛУГИ        ЦЕНИ        ЗА НАС       СВАЛИ     КОНТАКТИ 

МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ "ГЛОБАЛ 2 МОБИЛЕ"

Специализиран софтуер за управление на продажбите, ориентиран към дистрибуцията, ексван и разнос търговията, обхващайки процесите свързани с заявките/поръчките, продажбите, фактурите и плащанията. Разработен е за мобилни устройства с операционна система "Android", с максимално улеснен и оптимизиран интерфейс, с цел добра производителност при интензивна работа с него. "Глобал 2 Мобиле" не може да функционира самостоятелно и задължително условие при използването му е необходимостта и от основен софтуер "Глобал 2", с когото да комуникира и обменя данни. Работи като отдалечена работна станция към основния софтуер "Глобал 2" в офлайн режим. В основния софтуер предварително се задават и конфигурират параметрите, с които ще работи "Глобал 2 Мобиле". В него се зареждат основните библиотеки(номенклатури), свързани с управлението на продажбите и плащанията. Има възможност за предварително заявяване на стока към склада, с цел оптимизиране на процеса по обработката и прехвърлянето й. Чрез "Bluetooth" връзка програмата позволява управлението на мобилни фискални печатащи устройства, които са задължителна част при осъществяването на продажби и плащания. Софтуерът разполага с набор от бързи справки, необходими за преглед на документите направени през деня или по- дълъг период, с възможност за експорт във външен файл.

ИЗДАВАНИ ДОКУМЕНТИ:
 - заявка
 - стокова
 - фактура
 - фискален бон

ВЪЗМОЖНИ СПРАВКИ:
 - събрани заявки по клиенти и периоди
 - осъществени продажби
 - вземания и плащания
 - стокова наличност

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ:
 Приема от ПП "Глобал 2"
  - клиенти за обслужване
  - стоки за търговия
  - ценова политика по стоки и клиенти
  - моментна стокова наличност
  - моментна стокова наличност по хранителни партиди
  - непогасени и/или частично погасени вземания
 Предава към ПП "Глобал 2"
  - приети заявки
  - реализирани продажби
  - издадени фактури
  - издадени касови бонове
  - генерирани вземания
  - инвентаризации

ОПЕРАТОРСКИ ЕКСТРИ:
 - коригиране на заявки
 - анулиране на заявки
 - търсене в библиотеките по водещи символи в маркираната
  колона
 - филтриране в библиотеките по символен низ във всички
  колони едновременно
 - контрол на наличността при продажба
 - използване и на общ коректив за целия документ

СХЕМА И ИЗИСКВАНИЯ НА ИНТЕРНЕТ КОМУНИКАЦИЯ:

Ръководство:
 За Потребителя

Видео уроци:
 Заявки
 Продажби
 Плащане