НАЧАЛО  ПРОДУКТИ    УСЛУГИ        ЦЕНИ        ЗА НАС       СВАЛИ     КОНТАКТИ 

ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ "ГЛОБАЛ МОБИЛЕ"

ИЗДАВАНИ ДОКУМЕНТИ:
- заявка
- стокова
- фактура
- фискален бон

ВЪЗМОЖНИ СПРАВКИ:
- събрани заявки по клиенти и периоди
- осъществени продажби
- вземания и плащания
- стокова наличност

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ:
Приема от ПП "ГЛОБАЛ 2010":
- клиенти за обслужване
- стоки за търговия
- ценова политика по стоки и клиенти
- моментна стокова наличност
- моментна стокова наличност по хранителни партиди
- непогасени и/или частично погасени вземания
Предава към ПП "ГЛОБАЛ 2010":
- приети заявки
- реализирани продажби
- издадени фактури
- издадени касови бонове
- генерирани вземания
- издадени приходни ордери, погасяващи пълно или частично
  определени вземания

ОПЕРАТОРСКИ ЕКСТРИ:
- коригиране на заявки
- анулиране на издадени заявки, стокови(фактури),
  приходни ордери
- търсене в библиотеките по водещи символи в маркираната
  колона
- филтриране в библиотеките по символен низ във всички
  колони едновременно
- контрол на наличността при продажба
- използване и на общ коректив за целия документ

ЕКСТРА ПП "ГЛОБАЛ МОБИЛЕ GPS":
- събира данни за движение по различни заявени параметри
- изготвя подробен маршрут и актуална позиция на обекта
- информация за изминато разтояние, скорост и престой

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСТРИ ПРИ ТРАНСФЕР:
- автоматично прехвърляне на документите в ПП "ГЛОБАЛ 2010"
- автоматично обработване на заявките в продажби
- автоматично актуализиране на цените в документите

СХЕМА И ИЗИСКВАНИЯ НА ИНТЕРНЕТ КОМУНИКАЦИЯ:

Трансферен компютър:
- LAN / мобилен 3G интернет
- статичен публичен(реален) IP адрес
- възможност за конфигуриране на портове за комуникация
Мобилни устройства:
- мобилен 3G интернет
- минимален обем на трафик данни за месец - 50MB

Ръководство:
 За Администратора
 За Потребителя

Видео уроци:
 Заявки
 Продажби
 Плащане